Region Stockholms Miljöpris

 

 

Det årliga Miljöpriset uppmärksammar inspirerande medarbetare och idéer som bidrar till en bättre miljö.

 

 

 

Vinnare av Miljöpriset 2019 är Södersjukhusets måltidskoncept - för patienten och miljön

Vinnare av Miljöpriset 2019
Södersjukhusets nya måltidskoncept antar ett helhetsperspektiv avseende miljö, kvalitet och hälsa. Det har resulterat i ett minskat matsvinn med över 70 procent jämfört med tidigare måltidssystem och en ökad andel ekologiska livsmedel. Transporter har minskat och matavfallet omvandlas till biogas. Personalen arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan genom att säsongsanpassa menyn. Patienterna är också mer nöjda med maten än tidigare. Det bidrar till flera av Region Stockholms miljömål; minskat matsvinn, ökad andel ekologiska livsmedel och minskad klimatpåverkan.

Årets Eldsjäl
Bodil Johansson, miljösamordnare på trafikförvaltningen, fick priset som Årets Eldsjäl för sitt arbete med Program Roslagsbanans Utbyggnad. Med engagemang, kreativitet och uthållighet driver hon miljöarbetet på ett sätt som inspirerar både den egna och andra verksamheter. Roslagsbanans utbyggnad omfattar alla delar i trafiksystemet; fordon, depå, stationer, spårutbyggnad, säkerhetshöjande åtgärder och bullerskydd, och miljöperspektivet har funnits med i alla delar. Detta arbete har skett under lång tid i frågor som omfattar allt från klimatarbete till konsekvenser för naturmiljö och ekosystem. Roslagsbanans utbyggnad innebär att fler kan resa kollektivt. Klimatnyttan beräknas till 15 000 ton per år.

Hederspriset
Julia Pérez Castro, avdelningsassistent på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, har för sitt miljöarbete i både stort och smått röstats fram som årets Hederspristagare. Med till synes outsinlig kraft inspirerar hon sina medarbetare i arbetet för en bättre och mer hållbar miljö. Tack vare henne har sortering av miljöfarligt avfall blivit bättre och användningen av engångsartiklar minskat betydligt. Inga fler pappersmuggar slängs efter eftermiddagskaffet som nu dricks i porlinsmuggar och engångsvärmekoftorna i pappmaterial är bortplockade ur sortimentet. Istället är det nu koftor av ekologisk bomull som värmer den frusne. Även sortering i personalmatsal och patientkök har förbättrats eftersom Julia finns på plats och ser till att det blir rätt.

Stort grattis till årets vinnare!

Läs mer om Miljöpriset