Region Stockholms Miljöpris

Nominera 12 februari – 11 mars

Rösta 6 april – 28 april

Prisutdelning vid regionfullmäktiges sammanträde den 23 juni 2020.

 

Det årliga Miljöpriset uppmärksammar inspirerande medarbetare och idéer som bidrar till en bättre miljö.

Tre utmärkelser delas ut

Miljöpriset

Miljöpriset går till det bidrag som bäst uppfyller kriterierna.

• Bästa innovation, teknikutveckling eller nytänkande
• Idén är användbar inom flera verksamheter
• Arbetssättet, metoden eller produkten bidrar till att Region Stockholm uppnår målen i miljöprogram 2017 – 2021

Prissumman om 20 000 kronor ska användas till att utveckla eller sprida idén.

Årets Eldsjäl

Utmärkelsen Årets eldsjäl delas ut till en eller flera personer som med engagemang, kreativitet och uthållighet utvecklar och driver miljöarbetet på ett sätt som inspirerar både den egna och andra verksamheter.

• Engagemang – inspirerar och sprider ny kunskap inom miljöområdet
• Kreativitet – hittar nya lösningar för att verksamheten ska utveckla sitt miljöarbete
• Uthållighet – med sin drivkraft genomför och utvecklar verksamheten inom miljöområdet

Hederspriset

Det bidrag som får flest röster på miljopriset.se vinner Hederspriset.

Alla som arbetar inom en verksam som finansieras av region Stockholm kan delta.

• Nominera 12 februari – 11 mars
• Rösta 6 april – 28 april
• Prisutdelning vid ett av regionfullmäktiges sammanträden under 2020

 

Läs mer om Miljöpriset