Region Stockholms Miljöpris

Nu startar vi upp årets miljöpris år 2020:

Nomineringsperioden: Den 12 februari – 11 mars.

Röstningsperioden: Den 12 mars – 8 april.

Vinnarna av de tre utmärkelserna får ta emot priset vid regionfullmäktiges sammanträde den 9 juni.

 

Det årliga Miljöpriset uppmärksammar inspirerande medarbetare och idéer som bidrar till en bättre miljö.

Den 12 februari 2020 är det dags att nominera till årets miljöpris!

Tre utmärkelser delas ut

Miljöpriset

Miljöpriset går till det bidrag som bäst uppfyller kriterierna:

  • Bästa innovation, teknikutveckling eller nytänkande
  • Idén är användbar inom flera verksamheter
  • Arbetssättet, metoden eller produkten bidrar till att Region Stockholm uppnår målen i miljöprogram 2017 – 2021

Prissumman om 20 000 kronor ska användas till att utveckla eller sprida idén.

 

Årets Eldsjäl

Utmärkelsen Årets eldsjäl delas ut till en eller flera personer som med engagemang, kreativitet och uthållighet utvecklar och driver miljöarbetet på ett sätt som inspirerar både den egna och andra verksamheter.

  • Engagemang – inspirerar och sprider ny kunskap inom miljöområdet
  • Kreativitet – hittar nya lösningar för att verksamheten ska utveckla sitt miljöarbete
  • Uthållighet – med sin drivkraft genomför och utvecklar verksamheten inom miljöområdet

 

Hederspriset

Det bidrag som får flest röster på miljopriset.se vinner Hederspriset.

 

Alla som arbetar inom en verksam som finansieras av region Stockholm kan delta.

• Nominera 12 februari – 11 mars
• Rösta 12 mars – 8 april
• Prisutdelning under Regionfullmäktige 9 juni

 

Läs mer om Miljöpriset