Arkiv

Här samlar vi tidigare miljöprisvinnare från 2014, 2015 och 2016 års miljöpris samt deras års nomineringar.

2016

Vinnare av Miljöpriset 2016

Tågdepån i Älvsjö


 

Nomineringen lyder:

En ny metod för att avisa pendeltåg vintertid har minskat behovet av uppvärmningen i Älvsjödepån. Tidigare uppvärmd volym var 18 900 kubikmeter och med hjälp av luftbälgar värms endast 2 500 kubikmeter upp. Avisningen sker nu på halva den tiden som det tidigare tog att avisa ett tåg.

Den nya metoden har löst ett komplicerat problem och gjort pendeltågstrafiken mer driftsäker under vintertid. Genom att utföra denna åtgärd effektiviserades inte bara avisningen utan kostnaden för uppvärmning och elenergi minskades med totalt ca: 500 000 kr/år. Detta medförde en minskad CO2 belastning motsvarande ca: 50 ton/år.


Juryns motivering:

- bidrar till att uppnå målen i miljöprogrammet
- metoden har löst ett komplicerat problem och gör pendeltågstrafiken driftsäkrare under vintertid
- metoden minskar energiåtgången för avisning av pendeltåg med ca 50 procent
- medarbetare har på ett innovativt sätt utvecklat metoden genom att använda en idé från en konstruktion för tak och överföra den till avisning av pendeltåg
- metoden har förenklat arbetet för flera personalkategorier
- idén går att sprida
- arbetssättet sparar pengar i form av energikostnader och arbetstid
- metoden har förbättra arbetsmiljön

Hederspristagare 2016

Astrid Lindgrens Barnsjukhus


Nomineringen lyder:

Hederspriset gick i år till barnintensivvårdsavdelningen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, för sitt nya arbetssätt med personliga patientnära hurtsar som minskar engångsmaterial.

Priset togs emot av Lotta Law, och Birgitta Eriksson, båda barnsköterskor på avdelningen. Det nya arbetssättet med personliga patienthurtsar har minskat smittspridning och mängden avfall. Besparingen av materialkostnader under 2015 blev en och en halv miljon kronor.


Årets eldsjäl 2016

Marie Aronsson, Södersjukhusets anestesiavdelning


Nomineringen lyder:

Priset som 2016 års eldsjäl tilldelades Marie Aronsson, undersköterska och miljöombud på Södersjukhusets anestesiavdelning. Hon belönas för sin mångåriga kamp mot giftiga ftalater i pvc-produkter.

Genom Marie Aronssons arbete har två ohälsosamma produkter fasats ut per år i samarbete med SLL Upphandling och målet för 2016 är redan uppnått.


Övriga nominerade 2016


Samsortering av plast

Kristian Hemström har drivit frågan om samsortering av plast sedan länge. Under hösten 2013 genomfördes… läs mer

Effektiv sopsortering på operationssal

Operationsavdelningen på S:t Eriks Ögonsjukhus har sedan starten, då landstinget införde avfallssortering, aktivt arbetat med… läs mer

"Miljöcia" en outtröttlig miljökämpe

Cecilia har sedan höstterminen 2010 agerat som miljöombud inom PRIMA Barn- och vuxenpsykiatri vid sidan… läs mer

Solceller på sjukhusens tak

Mattias Millinger har drivit frågan om egenproducerad förnybar energi på ett föredömligt sätt. Politikerna har… läs mer

Bullerskydd för spårtrafik

Åke Alexandersson har genom sitt positiva ledarskap och sin gedigna erfarenhet genomfört bullerskyddsåtgärder för spårtrafiken… läs mer

Minska på miljö- och hälsofarliga kemikalier i varor och produkter samt minska resursslöseri av produkter och material

Som förråds ansvarig har Marie full koll på alla produkter. Alla endoskopiska produkter som innehållet… läs mer

Integrering av miljöaspekter i rehabiliteringsprocessen

Aleris Rehab är en del av vårdkoncernen Aleris, som består av 11 enheter med cirka… läs mer

Minskad energiåtgång vid avisning av pendeltåg i Älvsjö depå.

Avisningen på pendeltåg i Älvsjö depå värmde tidigare upp hela lokalen i onödan. Den fuktiga… läs mer

Förändrat arbetssätt som minskat antibiotikaanvändning och engångsmaterial

Neonatalverksamheten inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus startade 2013 ett förbättringsarbete som fått namnet ”scrub the hub”.… läs mer

Energieffektivisering på Danderyds sjukhus

Danderyds Sjukhus har tillsammans med Locum och YIT (Caverion) drivit ett så kallat EPC-projekt Energy… läs mer

Konstant miljöförbättring

Marie Aronsson, på Södersjukhuset, arbetar outtröttligt med miljöfrågorna, framför allt vad det gäller våra produkter.

Videobesök spar klimatet och ger patientnytta

2015 startade Karolinska Universitetssjukhuset, Telemedicinsk utveckling på Innovationsplatsen ett projekt för att möjliggöra videobesök för… läs mer

Reklam - nej tack

I hus 50 på plan 8, Danderyds sjukhus, har vi sedan hösten 2015 tagit kontakt… läs mer

Minskade utsläpp av klimatpåverkande gas inom anestesin, Norrtälje sjukhus, TioHundra AB.

Som första sjukhus i Sverige, testade vi ett filter för att minska utsläppen av anestesigasen… läs mer

BB Sophias miljöresa - från ingenting till välfungerande miljöarbete

Det har varit en spännande och intressant resa! Utmaningen var att från noll, med början… läs mer

Envis målmedveten vinner kampen mot FTALATERNA

Genom Maries arbete, engagemang, envishet, kunskap och målmedvetna förbättrings och förändringsarbete ökar medvetenheten och kunskapen… läs mer

Måltidsansvariga och rätt kost till rätt patient minskar matsvinnet

Genom att se till att rollen måltidsansvarig på SÖS vårdavdelningar beslutades, sitt engagemang och sin… läs mer

Digitala post-IT-lappar på Karolinska Universitetssjukhuset

Karolinska Universitetssjukhuset köper årligen in färgade post-IT-lappar. En sådan kostnad kan elimineras avsevärt om anställda… läs mer

Vegetarisk kost som huvudalternativ i vården

Vi har infört lakto-ovo-vegetarisk kost på avdelning 24, Norra Stockholm Psykiatri, som huvudalternativ i kostutbudet… läs mer

Patientnära hurtsar minskar miljöavfall och materialförbrukning

En upplevd ökning av intensivvårdspatienter med multiresistenta bakterier gjorde att samtliga patienter som skrevs in… läs mer
2015

Vinnare av Miljöpriset:

Rederi AB Ballerina


 

Nomineringen lyder:

Vinnare av 2015 års Miljöpris blev det världsunika batteridrivna elfartyg som trafikerar SL:s pendelbåtslinje Sjövägen.

Fartyget, byggt för ren batteridrift, är tillgänglighetsanpassat, tystgående och drivs av två elmotorer och ett batteri som laddas med miljöel. I jämförelse med traditionell dieseldrift ger elfartyget en minskning av koldioxidutsläpp med hela 152 ton per år.

- Vi är väldigt stolta över att få priset. Det här fartyget passar perfekt att köra i Stockholms innerstad eftersom det lämpar sig främst för korta sträckor, säger Gustaf Myrsten.


Juryns motivering:

Miljöprisjuryn framhöll i sin motivering att:
- elfartyget bidrar till att uppnå målen i miljöprogrammet
- medför en stor minskning av fossilt bränsle
- båtlinjen är också ett pilotuppdrag som blivit ett gott exempel och
- idén går att sprida.

Hederspristagare:

Heidi Swietlik, Danderyds sjukhus


Nomineringen lyder:

Hederspriset gick i år till Heidi Swietlik, miljöombud på röntgenavdelningen på Danderyds sjukhus, som uppmärksammat att många riskavfallsburkar för skärande och stickande material lätt blir överfyllda – med stickskaderisk för personalen som följd.

Med hjälp av en tydlig stoppmarkering som visar hur mycket burken kan fyllas innan den måste stängas och förslutas kan risken undvikas, vilket är positivt både ur miljö- och arbetsmiljösynpunkt.

Heidi Swietlik kunde själv inte delta under prisutdelningen. Frida Hemmingsson, miljöansvarig på Danderyds sjukhus, tog emot priset och framhöll att hederspriset visar att alla kan bidra till utveckling inom landstinget.

- Vårt pris visar en lite annan sida: Ett miljöombud ser ett problem, kommer på en förbättring och jobbar vidare med att genomföra idén. Många sådana bidrag ger de stora förändringarna, säger Frida Hemmingsson.

 


Årets eldsjäl:

Jan Rapp


Nomineringen lyder:

Priset som 2015 års eldsjäl tilldelades Jan Rapp, läkare på Sophiahemmet, som har initierat och genomfört ett arbetssätt för att hantera matavfall inom Stockholms läns landsting: sortering av patientmatrester som förvandlas till biogas.

Systemet samlar idag in 6000 ton matrester per år från nio sjukhus. Metoden har sedan starten 2007 ersatt en miljon liter diesel inom transportsektorn med miljövänlig, förnybar biogas. Den har också förbättrat arbetsmiljön och sparat in 170 000 plastsäckar bara på Karolinska Universitetssjukhuset och Danderyds sjukhus.  Volymen mat som slängs har genom arbetet blivit mätbar.

- Det känns otroligt bra att bli uppmärksammad och få det här priset. Men det jag har gjort är egentligen bara en fortsättning på ett miljöarbete som landstinget i Stockholm har bedrivit i 20 år. Få personer i Sverige och utomlands fattar hur världsunikt arbetet är. Det måste vi ändra på eftersom det enda sättet att lösa klimatproblemet är att lösa det globalt. Vi måste visa att Stockholms läns landsting agerar som en global miljöskola, säger Jan Rapp.

 


Övriga nominerade 2015


Bara skurkar glömmer burkar på SÖS

Ludde, SÖS interna transporter, är en riktig miljöhjälte. Genom sitt engagemang, arbetssätt, bemötande och kreativitet… läs mer

Ordning och reda på Avdelning 61

Samtlig personal på avdelning 61, Danderyds sjukhus, går miljöronder varje vecka efter en checklista. Resultatet… läs mer

Fantastiskt miljöombud

Med lust och energi tar Irma Grape med oss i miljöarbetets värld. Hon leder oss… läs mer

Returen - Tio Hundra

Jag vill nominera Returen för att de som grupp vecka ut och vecka in hämtar… läs mer

Spårväg Citys miljö- och hållbarhetsarbete

Projekt Spårväg City kommer när det är färdigbyggt, att binda samman Lidingö med Stockholms city.… läs mer

Miljöbyggnad guld

Nathalie Boulas Nilsson på Locum visade stor nyfikenhet och förstod genast hur miljöklassningen Miljöbyggnad skulle… läs mer

Solcellsrevolution

Genom sitt engagemang i energifrågan har Mattias kunnat visa att landstinget har goda möjligheter att… läs mer

Upphandling med fokus på innovation och teknikutveckling som bidrar till att uppnå målen i det miljöpolitiska programmet

Fereidoon Fani och Kristian Hemström har visat på stort engagemang i miljöfrågorna och entusiasmerat deltagarna… läs mer

Internettjänsten Returen.nu ger möbler och varor ett andra liv

Den 9 april 2014 lanserades internettjänsten www.returen.nu efter intensivt förarbete mellan TMR- miljö och Karolinska… läs mer

Hemdialys

Njurkliniken på Danderyds Sjukhus har arbetat aktivt för att utveckla och erbjuda hemdialys för patienter.… läs mer

Filmen "Burkskurk" - om hantering av vårdens specialavfall

I nya filmen ”Burkskurk” får Södersjukhusets medarbetare, på 3:18 minuter och på ett pedagogiskt och… läs mer

Framtidens miljömottagning

Njurmottagningen M52 är byggd som en pilotmottagning på Huddinge sjukhus. Hela mottagningen präglas av en… läs mer

Avdelning 3 - Tio Hundra

Genom att se över matavfallets orsaker och att ständigt vilja förbättra arbetssätt har personalen hittat… läs mer

En av pelarna i Karolinskas klimatarbete

Liselott Västerbo, miljöinformatör och anestesisjuksköterska på CANE/C-Op, Karolinska universitetssjukhuset lyfter sjukhusets miljöarbete. I samarbete med… läs mer

Nytänkande miljömål för hållbar konst

Människan i centrum är ledord i arbetet med konsten på våra sjukhus. Det innebär att… läs mer

A force of nature

Lena Östeman, miljöinformatör på förlossningen i Solna, Karolinska universitetssjukhuset, utmärker sig genom sitt engagemang och… läs mer

Telemedicin minskar klimatpåverkan och möter patientens behov

Telemedicinsk utveckling, Innovationsplatsen, Karolinska Universitetssjukhuset arbetar med att bygga upp, bygga ut och förvalta system… läs mer

Inspirationskällan på LSF Ekonomi

Lisa Lundvall på LSF Ekonomi är oerhört engagerad och drivande för miljöfrågorna.Lisa har fått samtliga… läs mer

Bullerskydd kollektivtrafik

Åke Alexandersson har genom sitt positiva ledarskap och sin gedigna erfarenhet genomfört bullerskyddsåtgärder för spårtrafiken… läs mer

Det gemensamma läkemedelsförrådet

Jurgita Kundrotiene har varit en drivande kraft i implementering av koncepten ”det gemensamma läkemedelsförrådet” på… läs mer

Förändrat arbetssätt som innebär minskning av antibiotikaanvändning och engångsmaterial.

Neonatalverksamheten inom Astrid Lindgrens Barnsjukhus startade 2013 ett förbättringsarbete som fått namnet ”scrub the hub”.… läs mer

Världsunikt batteridrivet elfartyg i SL-trafik

Sedan hösten 2014 trafikeras SL:s pendelbåtslinje Sjövägen av ett nybyggt, batteridrivet elfartyg. Det är det… läs mer

TioHundra har minskat matsvinnet med en tredjedel

Under en period på åtta månader, från mars till november 2014, har TioHundra minskat matsvinnet… läs mer

Synlig markering på skärande / stickande burkar som visar hur mycket den ska fyllas.

För att riskavfallsburkarna, (skärande/stickande) inte ska överfyllas bör en röd markering finnas på alla burkar… läs mer

Master of Matavfall

Läkaren Jan Rapp har inom SLL infört en modell för utsortering av patientmatrester till biogas.… läs mer

Stor besparing och minskad kassation av läkemedel

Kamilla har gjort ett eget dataprogram för att kunna följa vilka läkemedel som finns tillgängliga… läs mer

Miljö- och hygienhållare för plastrullar

Papperskorgar finns på många platser på ett sjukhus. Idag ligger soprullarna i botten på alla… läs mer

Material och produkter som blir över på sjukhus blir utbildningsmaterial och bistånd!

Skänkt material och produkter från avdelningar som kommer till nytta för undervisning på KTC Solna… läs mer

Minskad energiåtgång vid avisning av pendeltåg i Älvsjö depå.

Avisningen på pendeltåg i Älvsjö depå värmde tidigare upp hela lokalen i onödan. Den fuktiga… läs mer

Beteendeförändringar hos rehabpersonal- en väg till bättre miljö och hälsa

Vi inom Aleris Rehab har identifierat att en av våra största miljöaspekter är vi själva,… läs mer

"Ordning och reda på klorhexidinspritflaskor"

Sedan Maria Albinzon miljöombud på Endoskopimottagning Internmedicin Södersjukhuset AB intog uppdraget som miljöombud märkte hon… läs mer

"Det ska vara lätt att göra rätt"

Christina Häll och Dariusz Eriksson, båda miljöombud på medicinmottagning, VO Intermedicin Södersjukhuset tog utmaning ”minska… läs mer

100 mil mindre transporter/vecka

En genomlysning av samtliga våra externa provtransporter (in till sjukhusen och mellan sjukhusen) har genomförts… läs mer

Ett grönare SÖS

Sedan Stina Delden började på Södersjukhuset AB som Miljösamordnare har betydelse för ”Miljö” ändrat inriktning… läs mer

Värmeljushållare blir till proteser

Vi, ultraljudsbarnmorskorna i Stockholm AB, samlar alla aluminiumhållare från värmeljus och sänder dem till Thailand… läs mer

Miljöronder lyfter miljöarbetet på Cane/C-OP Karolinska Solna

Miljöinformatörer på Cane/C-OP Karolinska Solna genomför sedan många år miljörond på avdelningen. Den innebär en… läs mer

Miljövänligt företag

Svante arbetade tidigare vid Ekerö station där han var en drivande kraft till att landstinget… läs mer

Resurseffektivitet på dagoperation, barn Karolinska i Solna

Resurseffektivitet på dagoperation, barn Karolinska i Solna Dagoperation, Barn i Solna har funnit sätt att… läs mer

Bytt till en miljöanpassad remover

Jag, Ingalill F. Aronsson har introducerat KMI-produkten vilken är en bra ersättare till nagellacksremover. Detta… läs mer

EN DOS KOPI-enbart miljötänk!

För att ha kravspecificerat inköpet av de nya diskmaskinerna för endoskop så att man kan… läs mer

Delaktighet kring Miljön

Nyckeln, en verksamhet inom TioHundra bedriver daglig verksamhet för människor med förvärvade hjärnskador. Kunderna är… läs mer
2014

Vinnaren av Miljöpriset:

Stellan Eriksson och Sixten Bredbacka från Capio S:t Görans Sjukhus


 

Nomineringen lyder:

Ett stort grattis till Stellan Eriksson och Sixten Bredbacka från Capio S:t Görans Sjukhus. Så här lyder nomineringen:

Från 2010 har Stellan Eriksson och Sixten Bredbacka arbetat för att öka förståelsen för anestesiapparatens cirkel med syfte att öka kvalitéten med samtidigt fokus på miljö och kostnad. Modern utrustning har tillsammans med nya medel möjliggjort ett nytt arbetssätt, dessutom har lustgas tagits bort.

Avdelningen arbetar idag standardiserat där man utnyttjar tillfört medel maximalt, vilket minimerar utsläppet. Förbrukningen av inhalationsmedel har halverats. Personalen upplever ökad kunskap och förenklat arbetssätt.

Stellan och Sixten har under åren spridit sin modell genom föreläsningar. Exempel på sjukhus som idag använder modellen är DS, E-tuna, Halmstad, Karlstad, KS Solna, Lidköping, Varberg och Örebro.


Juryns motivering:

Juryn har valt ut denna nominering som vinnare med följande motivering:

- bidrar till att uppnå målen i miljöprogrammet
- metoden är publicerad i fackpress vilket visar på dignitet i nomineringen
- modern utrustning har tillsammans med nya metoder möjliggjort ett nytt arbetssätt, dessutom har lustgas tagits bort
- förbrukningen av inhalationsmedel har halverats
- personalen upplever ökad kunskap och förenklat arbetssätt
- idén går att sprida och har redan spridits
- arbetssättet sparar pengar, förbättrar arbetsmiljö och miljö.

 

Vinnaren av hederspriset:

AISAB Vällingby


Nomineringen lyder:

Ett stort grattis till AISAB Vällingby som fick flest röster och därmed vann hederspriset i tävlingen om Stockholms läns landstings miljöpris. Nomineringen fick 8680 röster.

Så här lyder AISAB:s nominering: Ambulanspersonal måste i allt större utstäckning göra skiftbyte utanför sin station, t.ex. på sjukhusen. Tidigare har vi åkt taxi eller annat fordon på fossila bränslen. Nu kör Vällingbystationen på 100 % el för dessa personalbyten. I snitt 6,2 mil på enbart el varje dag, året runt. Vi har en ambulans som kör på Biogas och en till är på väg. De ambulanser som går på diesel kör på den miljövänligare APC-dieseln. Personalen är utbildad i eco-drive. Stationen har en solenergianläggning. AISAB är miljöcertifierat ISO 14001.


Övriga nominerade 2014


Psykiatri Södra - resultatenheten som gasar på för fullt - för miljön!

Psykiatri Södra Stockholm har de senaste 15 åren arbetat idogt och systematiskt med miljöfrågor, inte… läs mer

Miljöronder på avdelningen

Samtlig personal på avd 61 Danderyds sjukhus går miljöronder varje vecka efter en checklista. Resultatet… läs mer

En effektiv och miljösmart läkemedelshantering

Projektet säker läkemdelshantering har de senaste åren föredömligt arbetat för att införa läkemedelautomater vid Karolinska… läs mer

Miljösamordnare med en drivande kreativitet

Stina Delden är en otroligt drivande kompetent person som har satt fart på miljöarbetet på… läs mer

Beteendeförändringar hos rehabpersonal- en väg till bättre miljö och hälsa

Vi inom Aleris Rehab har identifierat att en av våra största miljöaspekter är vi själva,… läs mer

Bästa och roligaste avfallsexperten

Inger Johed, avfalls- och säkerhetsrådgivare kan allt, har svar på allt på allt och svarar… läs mer

Hygienhållare för soppåsar

Christina Hägglund på Kliniskt Träningscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset, har uppfunnit en hygienisk hållare för rullen med… läs mer

"Rätt kärl för rätt avfall"

Ylber jobbar på Avd 27 Internmedicin Södersjukhuset AB. När han intog sin roll som miljöombud… läs mer

"Ordning och reda på klorhexidinspritflaskor"

Sedan Maria Albinzon miljöombud på Endoskopimottagning Internmedicin Södersjukhuset AB intog uppdraget som miljöombud märkte hon… läs mer

"Rätt produkt på hyllan med grönt samvete"

När miljöombuden på Avd 33 Internmedicin Södersjukhuset AB satte sina miljömål för 2013 fokuserade de… läs mer

"Det ska vara lätt att göra rätt"

Christina Häll och Dariusz Eriksson, båda miljöombud på medicinmottagning, VO Intermedicin Södersjukhuset tog utmaning ”minska… läs mer

100 mil mindre transporter/vecka

En genomlysning av samtliga våra externa provtransporter (in till sjukhusen och mellan sjukhusen) har genomförts… läs mer

Ett grönare SÖS

Sedan Stina Delden började på Södersjukhuset AB som Miljösamordnare har betydelse för ”Miljö” ändrat inriktning… läs mer

Värmeljushållare blir till proteser

Vi, ultraljudsbarnmorskorna i Stockholm AB, samlar alla aluminiumhållare från värmeljus och sänder dem till Thailand… läs mer

Miljöronder lyfter miljöarbetet på Cane/C-OP Karolinska Solna

Miljöinformatörer på Cane/C-OP Karolinska Solna genomför sedan många år miljörond på avdelningen. Den innebär en… läs mer

Så mycket plast!...och den kan återvinnas!

SÖS resa mot utökad plastsortering tog fart 2013, bl a tack vare Pirkko Hirvelä och… läs mer

Miljövänligt företag

Svante arbetade tidigare vid Ekerö station där han var en drivande kraft till att landstinget… läs mer

MatSmart

Tack Kerstin för att hela Danderyds Sjukhus nu använder flergångsmatlådor! Kerstin Eklöf tog med sig… läs mer

Resurseffektivitet på dagoperation, barn Karolinska i Solna

Resurseffektivitet på dagoperation, barn Karolinska i Solna Dagoperation, Barn i Solna har funnit sätt att… läs mer

Från revisionsgranskare till förbättringsledare!

Från revisionsgranskare till förbättringsledare! Folktandvården Stockholm har gjort om sina interna miljörevisioner till förbättringsdagar. Då… läs mer

Avnavling

Vid sectio operationer lånar vi de saker vi behöver från operationssköterskans galler istället för att… läs mer

Rätt från mig - Barbro Ekholm

Barbro Ekholm, miljöombud på IVA/Södersjukhuset som sedan flera år styr sin arbetsplats med fast hand.… läs mer

Uppmuntrande miljöombud leder till förbättringar på vårdcentralen

Med ett engagerat miljöombud ( Anette Batz) som ständigt påminner och stöttar oss andra medarbetare… läs mer

Avveckla, minska, byt ut!

Jacqueline Olivera, miljöhandläggare, VO Internmedicin Södersjukhuset har genom systematiska genomgångar av inköpsbeställningar drivit arbetet om… läs mer

Utvalda engångsprodukter har tagits bort på Förlossningen i Solna

Efter att aktivt ha undersökt vilka engångsprodukter man kan byta ut eller helt ta bort… läs mer

Jacqueline Olivera

Med stort hjärta samt entusiasm för miljöarbetet på internmedicin, Södersjukhuset. Hon uppmuntrar sina miljöombud med… läs mer

Bytt till en miljöanpassad remover

Jag, Ingalill F. Aronsson har introducerat KMI-produkten vilken är en bra ersättare till nagellacksremover. Detta… läs mer

Sagan om när ljuset blev till mörker, Grön-it i Folktandvården

Sagan om när ljuset blev till mörker Det var en gång 7 små IT-tekniker som… läs mer

EN DOS KOPI-enbart miljötänk!

För att ha kravspecificerat inköpet av de nya diskmaskinerna för endoskop så att man kan… läs mer

Gemensamt läkemedelsförråd

Jurgita Kundrotiené, Leonardo de la Cruz och Angela Karlsson har varit en drivande kraft för… läs mer

Viktminskning av dialysavfall

Maskingruppen och miljöinformatörer på Karolinska Universitetssjukhusets hemodialysmottagning A14 har utarbetat en rutin för att minska… läs mer

Lokalt miljöarbete från 0 till 100 på kort tid.

Från att avdelningen arbetat minimalt med aktivt miljöarbete har det lokala miljöombudet Mahvash Teshnizi medvetandegjort,… läs mer

Lean burn på Capio S:t Görans Sjukhus

Från 2010 har Stellan Eriksson och Sixten Bredbacka arbetat för att öka förståelsen för anestesiapparatens… läs mer

Matavfallssortering i landstinget

Petra Karlsson och Sandra Holenweg driver på ett föredömligt sätt införandet av matavfallssortering vid fastigheter… läs mer

Ambulansen Vällingby satsar på miljön

Ambulanspersonal måste i allt större utstäckning göra skiftbyte utanför sin station, tex. på sjukhusen. Tidigare… läs mer

Elcyklar i hemtjänsten

Elcyklar sparar på miljö och ekonomi Varför åka bil när det inte behövs? Hemtjänsten i… läs mer

Carin Swanlund för idogt, enträget miljöarbete

Carin har under många år arbetat som miljösamordnare och lycktas till att börja med att… läs mer

Minimering av läkemedelsspill

Jag vill nominera Farkhondeh Sadeghi röntgensjuksköterska miljöombud inom Röntgenkliniken Solna. Hon har minskat förbrukningen av… läs mer

Delaktighet kring Miljön

Nyckeln, en verksamhet inom TioHundra bedriver daglig verksamhet för människor med förvärvade hjärnskador. Kunderna är… läs mer

Möbler får nytt liv i TioHundra

Vaktmästeriet i TioHundra AB, Norrtälje, har med fokus både på miljö- och hållbar ekonomi sett… läs mer

Bättre miljö på vår röntgenavdelning

Julia Barrantes Becerras har lyckats sprida ett stort miljömedvetande på centrala röntgen/ KS Solna. Med… läs mer

Elisabeth Grusell

Elisabeth Grusell är engagerad i miljön och gör så vi på mottagningen ser även de… läs mer

Matavfall driver bussar

Jan Rapp, gynekolog, har infört ett system för matavfallsinsamling på Danderyds sjukhus. Detta har sedan… läs mer

Miljöanpassad upphandling

Lise-Lott Littunen och Lena Gerdin på SLL Upphandling har ett stort miljöengagemang genom hela upphandlingens… läs mer