Välkommen med ditt bidrag 12 febuari - 12 mars 2019!

På den här sidan kommer det att finnas ett nomineringsformulär. Nominera ditt bidrag 12 februari – 12 mars.

Du kan nominera i två kategorier - Miljöpriset och Årets eldsjäl.

Nominera till Miljöpriset:

Kriterier:

Prissumman om 20 000 kronor ska användas till att utveckla eller sprida idén.

För att nominera ska du svara på de här frågorna:

Om du åternominerar ett tidigare bidrag
Förutom att svara på de övriga frågorna, förklara även vad som har hänt sedan bidraget nominerades senast. Hur har förloppet sett ut – till exempel hur har ni tänkt om och varför? Vad har utvecklats eller förändrats? Kan ni visa på nya resultat?

Nominera till Årets Eldsjäl
Kriterier:

För att nominera kommer du att få svara på de här frågorna:


Bifoga bild på ditt bidrag

Tips för att ta en bra bild:

- Använd en enkel bakgrund
- Håll mobilen still, eller använd ett stativ.
- Tänk på ljuset, ha det i ryggen
- Gå nära istället för att zooma
- Peka på skärmen, så kan du sätta både skärpa och exponering.

Om du inte har någon bild, skicka ett mail till miljopriset@sll.se så får du hjälp med det.