Nomineringsperioden för Miljöpriset 2019 är avslutad.