Innovation för återvinning på operationssal

vagn-miljö-Kristina-K-1-1024x656


Buk-, akut- och traumaoperation, Karolinska Universitetssjukhuset

Många skulle nog göra bedömningen att det är omöjligt att ha återvinning inne på de rena operationssalarna. Men Kristina Kinneholm, specialistsjuksköterska inom anestesi och miljöinformatör på enheterna buk-, akut- och traumaoperation, har visat att det går. För att det alls skulle vara möjligt att införa källsortering inne på varje operationssal behövdes en helt ny typ av återvinningsvagn som måste vara lätthanterlig, smidig och enkel att hålla ren. Denna vagn har Kristina utvecklat tillsammans med företaget SanSac. Ett samarbete mellan flera aktörer har gjort källsorteringen möjlig: Coor som dagligen försörjer avdelningen med rena kärl, miljöavdelningen samt miljöinformatörer och medarbetare som utbildar varandra om alla steg i miljöarbetet.

Med utgångspunkten att det ska vara lätt att göra rätt, arrangerade Kristina en fotoutställning med fotografier av enheternas vanligaste engångsmaterial och förpackningar, tillsammans med en beskrivning av vad som kan återvinnas och vad som blir sopor. Kristina har hållit inspirerande föreläsningar och funnits som ett stöd för övriga medarbetare och miljöarbetet på operationsavdelningarna, varje dag! Detta bidrar till Region Stockholms arbete med att införa åtgärder som minskar miljöbelastningen från varor i alla led, från produktion till användning och avfall.