1. Södersjukhusets nya måltidskoncept – för patienten och för miljön

sös


Sös nya måltidskoncept
Linda Hagdahl, verksamhetsutvecklare för måltider samt sektionen Måltidsservice på Sös.


Södersjukhusets nya måltidskoncept har resulterat i ett minskat matsvinn med över 70 % jämfört med tidigare måltidssystem, samt en ökad andel ekologiska livsmedel. Transporter har minskat, matavfallet omhändertas via en matavfallskvarn och avfallet processas till biogas.

Projektet bidrar till att uppnå flera av Region Stockholms miljömål; minskat matsvinn, ökad andel ekologiska livsmedel och minskad klimatpåverkan. Personalen arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan genom att anpassa menyerna efter säsong. Patienterna är enligt den senaste patientkostenkäten mer nöjda med maten.

Planeringen av ett nytt måltidskoncept och ett eget kök startade 2011 och stod klart 2018. Bakgrunden var att det tidigare systemet - varm mat i kantin som levererades två gånger per dag - inte var flexibelt för akutsjukvården och inte levde upp till Region Stockholms (dåvarande Stockholms läns landstings) måltidsvision. Endast en maträtt per måltid erbjöds, matsvinnet var stort och det var svårt att planera för patienters behov.

Ett eget kök var en förutsättning för att måltidskonceptet skulle kunna införas. Patienterna kan nu välja från en grundmeny på 12 rätter, som komplement finns soppor, sallad och sex desserter. Det finns även en särskild barnmeny samt smårättsmeny med fokus på protein och energi. Måltiderna lagas från grunden av högkvalitativa råvaror i det egna köket och levereras dagligen upp till avdelningarna. En app har utvecklats som har effektiviserat hela kedjan från lager till vårdavdelning. Måltidsansvariga finns på varje avdelning vilket är en viktig del i arbetet kring måltiden; det höjer kvalitén, ökar patientsäkerheten samt avlastar vårdpersonalen

Projektgruppen som har arbetat med implementeringen har bestått av flera personer och projektledare för måltidsprojektet har varit Linda Hagdahl som är verksamhetsutvecklare för måltider. En nära dialog och samverkan med verksamheterna på sjukhuset har varit en förutsättning för ett lyckat projekt.