6. Södersjukhusets Miljöbyggnadsprojekt uppnådde totalbetyg Guld och vann Årets Miljöbyggnad 2018

Locum By 72


Vi vill nominera projektavdelning på SÖS till regionens miljöpris för arbetet med byggnaderna 70, 72 och 74. De nya byggnaderna på SÖS är komplexa byggnader och det finns många aspekter att beakta för att lyckas med att nå Miljöbyggnad Guld utifrån verksamhetskrav, installationsbehov, logistiksamordning och planering för framtida vårdanpassningar etc. Att genomföra tre stora nybyggnationer angränsande till varandra under samma tidsperiod, samtidigt som vårdverksamheten ska påverkas så lite som möjligt, är en enorm utmaning.

Locums långsiktiga miljömål är att bli klimatneutrala och minimera negativ påverkan på miljö och hälsa. Locum förvaltar Region Stockholms vårdfastigheter, och arbetar utifrån vetskapen om att en fastighet påverkar miljön under alla faser i livscykeln – från råvaruutvinning, under byggnation, förvaltning och ombyggnation till rivnings- och avfallsfasen. Det ska vara tryggt och sunt att vistas i Region Stockholms sjukhus för patienter, personal och besökare. Ett av verktygen för att nå målen i Locums miljöplan och Region Stockholms Miljöprogram 2017-2021 är den svenska miljöcertifieringen Miljöbyggnad.

De nya byggnaderna 70, 72 och 74 på SÖS är komplexa byggnader och det finns många aspekter att beakta för att lyckas med att nå Miljöbyggnad Guld utifrån verksamhetskrav, installationsbehov, logistiksamordning och planering för framtida vårdanpassningar. Att genomföra tre stora nybyggnationer angränsande till varandra under samma tidsperiod, samtidigt som vårdverksamheten ska påverkas så lite som möjligt, är en enorm utmaning.

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem för hållbara byggnader inom områdena energi, material och innemiljö. Miljöbyggnad består av ett antal indikatorer där betygen guld, silver eller brons kan erhållas. Guld är en mycket hög nivå som de mest ambitiösa fastighetsägarna, ofta med uttalad miljöprofil, kan satsa på att få. Det går inte att få totalbetyg guld om någon indikator är brons.

Samtliga tre byggnader på SÖS har nått Miljöbyggnad Guld. Dessutom vann byggnad 72 priset Årets Miljöbyggnad 2018. Åtgärderna bidrar även till FN:s globala hållbarhetsmål Hållbar energi för alla, Bekämpa klimatförändringarna samt God hälsa och välbefinnande.