100 mil mindre transporter/vecka

100mil

En genomlysning av samtliga våra externa provtransporter (in till sjukhusen och mellan sjukhusen) har genomförts av Kundsektionen LNP Karolinska Universitetslaboratoriet. Med detta har vi kunnat minska antalet körda mil med ca 100 mil/vecka året runt. Detta har genomförts genom att plocka bort onödiga transporter, samplanera bättre och samordna i större utsträckning. Genomlysningen har gett både miljö- och ekonomisk vinst.

23 röster

Kommentera

  1. Ulf Troeng

    Utmärkt initiativ och något som bör gå att göra även med en stor del av övriga transporter som landstinget beställer. Hoppas det sprider sig. Dessutom bra ur både ekonomisk och miljömässig synpunkt.

    Svara på kommentar