5. Effektiv textilhantering för minskad miljöpåverkan

Textilhantering Sabbatsberg


Som hållbarhetsutvecklare på Sabbatsbergsgeriatriken, Marie Månsson och Gunilla Helgstrand, har vi drivit ett Textilprojekt gällande att effektivisera textilhanteringen och minska miljöpåverkan från användningen av engångs och flergångstextilier. Vi fick en uppstart tillsammans med Textila och SLSO :s hållbarhetsstrateg.

Marie Månsson och Gunilla Helgstrand, hållbarhetsutvecklare på Sabbatsbergsgeriatriken, har drivit ett textilprojekt för att effektivisera textilhanteringen och minska miljöpåverkan från användningen av engångs- och flergångstextilier. Det har resulterat i att medarbetarna har blivit mer medvetna om miljömålen och att de kan bidra till att Region Stockholm minskar sin miljöpåverkan!

Projektet genomfördes eftersom Sabbatsbergsgeriatriken inte hade uppnått miljömålen om att effektivisera hantering av flergångskläder och så kallade ”uteliggande plagg”. Målen syftar till att minska behovet av nyinvestering och nyproduktion av textilier. Uteliggande plagg avser tiden när kläderna levererats från tvättleverantör. När kläder har legat längre än 90 dagar räknas det som textilsvinn och nyinköp måste ske. Att tillverka 1 plagg av bomull innebär 2700 liter vattenåtgång vid bomullsodling och 150 gram kemikalier vid tillverkning av textil.

Marie och Gunilla identifierade problem som kunde vara kopplade till överbeställningar, uppackning, miljöhänsyn och klädpolicyn. De har informerat tvättansvariga, personal som levererar tvätten, miljöombud på varje avdelning, chefer och på arbetsplatsträffar om bakgrund, syftet, arbetsmetod och mål med tvättprojektet. Uppföljning har gjorts genom miljömöten för miljöombud. De har gått runt på samtliga avdelningar och checkat av att det inte finns för många uteliggande plagg.