13. Kaffesump komposteras och återanvänds

IMG_0368


Folktandvården Spånga

Vi på Folktandvården Spånga är ett glatt gäng på 20 personer som kämpar tillsammans för att uppnå våra miljömål. Vi vill bidra till en hållbar konsumtion, utnyttja våra egna resurser och bidra till en bättre miljö. Vi slänger kilovis med kaffesump årligen. Därför fick vi idén om att kompostera kaffesumpen och använda den i våra egna trädgårdar. Vi producerar då mindre hushållssopor och det blir mindre utsläpp vid förbränning på depåer. Istället för att använda konstgjorda och miljöskadliga kemikalier för trädgårdsskötsel använder vi något som kommer från naturen.

Även relativ små förändringar kan vara bra för miljön och alla på kliniken är delaktiga och hjälps åt med projektet!