12. Innovation för att minska konsumtion av plastpåsar

Blodcentralen
Från Blodcentralen Hötorget skickas dagligen prover på givarnas blod till Karolinska Universitetslaboratoriet. Proverna hämtas i en transportväska och för att skydda proverna lade man tidigare dessa prover i plastpåsar för att undvika att eventuellt blod skulle komma ut i transportväskan. Plastpåsarna kastades efter varje användning.

Personalen diskuterade hur de skulle kunna bidra till miljömålet att minska miljöpåverkan från förbrukningsartiklar. Johan Avander kom på idén att ta fram en formgjuten skumplast som blir som ett lock i transportväskan. Nu behöver man inte använda plastpåsar och detta gör att Blodcentralen Hötorget minskar användningen med 42 plastpåsar i veckan vilket blir 2200 plastpåsar per år.

Den här idén kan spridas till övriga blodcentraler i regionen. Utöver att minska användningen av plast, underlättar det även arbetsmiljön genom att personalen slipper lägga in rören i plastpåsar och endast behöver ”lägga locket på”.