Samarbete och telefonkampanj bytte ut miljöfarligt läkemedel

felodipin_läkare_Norrtälje_sjukhus


Medicinkliniken på Norrtälje sjukhus i samarbete med primärvården i Tiohundra AB

Primärvårdens förteckning visade att över 300 patienter vid Tiohundras vårdcentraler behandlades med det miljöbelastande läkemedlet felodipin, som används för att behandla högt blodtryck och smärtor i hjärtat och bröstet vid fysisk ansträngning eller stress. Eftersom det finns andra motsvarande läkemedel som inte belastar miljön på samma sätt, bestämde medicinkliniken i samarbete med primärvården att man skulle genomföra en informationskampanj.

Ett informationsbrev skickades ut till patienterna. Därefter hjälptes ett tiotal läkare vid medicinkliniken åt och ringde runt till de berörda patienterna. Genomslaget blev stort: efter att kampanjen genomförts hade 86 procent av patienterna bytt ut det miljöbelastande läkemedlet. Den här lyckade satsningen visar hur samverkan mellan sjukhus och primärvård kan bidra till att minska miljöpåverkan samtidigt som patientnyttan bibehålls. Kampanjen har bidragit till Region Stockholms arbete för en hållbar läkemedelskedja.