4. Videomöten sparar koldioxidutsläpp, skattepengar och gör vardagen effektivare för både patienter och medarbetare

AndreasSundkvist_2


Hej!

Jag skulle vilja nominera min kollega Andreas Sundkvist, tjänstearkitekt för Audio och visuell kommunikation på Karolinska IT.


Andreas Sundkvist, tjänstearkitekt för Audio och visuell kommunikation på Karolinska IT, har med sin mycket djupa kunskap och erfarenhet om videomöten, genomfört stora besparingar för miljö, skattemedel och patienter. Under 2018 har över 24 miljoner kronor, 300 000 kilo koldioxid och 36 000 timmars arbetstid sparats.

Genom att identifiera och analysera möjliga effektiviseringar i patientflöden genom videomöten har Andreas förbättrat vardagen för patienter, läkare och andra medarbetare som slipper göra onödiga resor. Det finns patientgrupper där videobesök är ett väldigt bra komplement till fysiska besök, och till och med möjliggör behandling. Till exempel gäller det när väldigt täta kontakter med vården är nödvändiga och patienten har svårt att ta sig till sjukhuset på grund av sitt fysiska tillstånd, eller när patienten bor långt ifrån vårdinrättningen. Ett annat exempel är att sjukvårdspersonal använder videorondmöten dagligen för kontakt mellan olika sjukhus inom Region Stockholm såväl som med andra sjukhus runt om i Sverige.

Andreas har även tagit fram ett nytt ramavtal för audiovisuell kommunikation. Det nya ramavtalet gör det möjligt att beställa färdiga videopaket med service och support till en fast månadskostnad. Paketeringen gör att verksamheten inte behöver oroa sig om till exempel ett videosystem skulle krångla, eftersom de då får hjälp och en ny produkt om det behövs. En kostnadsfri videoskola har också tagits fram för hela Region Stockholm, där deltagarna får lära sig hur de ska använda videosystemet. Videoskolan är i dagsläget fullbokad flera månader framåt.