Bra Miljövalsmärkning synliggör SL-trafikens miljöarbete

Bra-Miljöval-på-tunnelbana-1280x720


Trafikförvaltningen

SL-trafiken kan tack vare många års ihärdigt och fokuserat miljöarbete nu märka alla resor med buss, tåg och spårvagn med Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Omställningen till förnybart drivmedel i Stockholms kollektivtrafik började för snart 30 år sedan. Trafikförvaltningen har också arbetat intensivt med bland annat eleffektivisering, materialåtervinning och minskning av miljö- och hälsofarliga kemikalier. Genom ett tydligt arbetssätt med miljöfrågor har SL blivit världsledande och en av aktörerna som driver utvecklingen av en hållbar kollektivtrafik.

Under 2021 startar märkningen av fordonen i SL-trafiken med Bra Miljövals symbol ”Falken”, en märkning som nio av tio svenskar känner igen och som är den enda märkningen för persontransporter. Att så många känner igen märkningen kan bidra till att fler väljer att resa med SL-trafik och en ökad känsla av stolthet. Symbolen anger tydligt att det är klimatsmart att resa med SL, och märkningen har hög trovärdighet. En del av de krav som ställs är att man ska ha en handlingsplan för energieffektivisering och klimatpåverkan och att minska på miljö- och hälsofarliga kemikalier. Varje år ska man redovisa för Naturskyddsföreningen att kraven uppfylls.