3. Julia Pérez Castro inspirerar till en bättre miljö

Julia
Julia Pérez Castro, avdelningsassistent på Karolinska Universitetssjukhuset, är en inspirerande medarbetare som dagligen och sedan många år tillbaka bidrar till en bättre miljö. Om vi glömmer eller inte hinner tänka på miljön kommer Julia som den eldsjäl hon är och påminner oss alla hur viktigt det är. Vid inskolningar ser hon alltid till att nyanställda får all viktig information om miljökraven. Tack vare henne har vi blivit bättre på att sortera miljöfarligt avfall. Vi har minskat vår användning av engångsartiklar, pappersmuggar och värmetröjor. Vi har också blivit bättre på att sortera i personalmatsal och patientkök eftersom Julia finns på plats och ser till att det blir rätt.

Hon förtjänar att bli uppmärksammad då hon utför sitt arbete på ett exceptionellt sätt och hjälper oss på avdelningen att nå Karolinskas och avdelningens mål!