Engagerad farmaceut lyfter miljöarbetet

5. Miljöengagerad vårdenhetsfarmaceut_retusch


Sandra Erlund, Karolinska Universitetssjukhuset

Sandra Erlund, farmaceut och miljöinformatör på Vårdavdelning Ortopedi, nomineras till Årets eldsjäl för sitt arbete med att lyfta och sätta fokus på miljöfrågorna kopplat till läkemedel. Hon har arbetat både med avfallshanteringen och med att minska onödigt svinn av läkemedel.

För att utbilda sina kollegor skapade hon med hög kreativitet en kalender i fyra delar med exempel på hur korrekt avfallshantering ska se ut. Kalendern fanns på sjukhusets interna hemsida och delades även till övriga verksamheter där den blev mycket uppskattad. Med sin positiva inställning och hjälpsamma sätt är hon en god förebild, och i arbetet med standardiserad läkemedelshantering har hon bidragit till att avfallshanteringen på läkemedelsrum och desinfektionsrum på fem avdelningar och mottagningar har förbättrats. Hanteringen ser också likadan ut, så att personal som arbetar på flera ställen kan känna igen rutinerna.