Bullen – halverar förbrukningen av avfall utan att öka plastanvändning vid kirurgiska ingrepp

1. Bullen_retusch


Öron-, näsa-, och halsverksamheten och operationsavdelningen, Karolinska Universitetssjukhuset

Sedan länge har förbrukningen av engångsartiklar och deras associerade CO2-utsläpp ökat inom operationsverksamheter över hela världen. På Karolinska Universitetssjukhusets operationsverksamhet ser man att det finns många artiklar som kan tas bort utan att för den sakens skull försämra kvaliteten på verksamheten. Projektet försöker motverka överanvändning av engångsmaterial genom att systematiskt identifiera och förpacka allt material som behövs för standardiserade operationsingrepp. Alla överflödiga produkter tas bort ur dessa standardiserade paket som kallas för ”Bullar”. Arbetet utförs helt i samarbete mellan Öron-, näsa-, och halsverksamheten och operationsavdelningen.

Det här har resulterat i att man har mer än halverat avfallet från ett standardingrepp, från 920 gram till 420 gram, utan att öka plastanvändningen. Det bidrar till målet om att inte öka förbrukningen av engångstextilier. Det är också ett nytt sätt att se på hur sjukhuset utvecklar sina kirurgiska verksamheter, där miljömålen går helt i takt med målen gällande sänkta kostnader, bättre kvalitetsutfall och sänkt operationstid.