14. Kolsyra här inte där!

a-glass-of-water-2205146_1280
Vård och omsorgsboenden och Norrtälje sjukhus har tillsammans med Måltidsenheten på Tiohundra AB helt tagit bort mineralvatten som köps i back och ersatt det med eget kolsyrat vatten. Koldioxidutsläppen minskar och kostnadsbesparing blir mellan 20 - 30 % per år samtidigt som arbetsmiljön har blivit bättre.

Tidigare har vi lyft och kört ut ca 3 400 backar per år, vilket motsvarar 48 000 kilo kolsyrat vatten och läsk. När vi nu byter till att bara använda kolsyrepatroner lyfter och kör vi istället bara ut ca 170 kilo per år!

Idén kom då vi funderade över hur mycket kolsyrat vatten samt läsk och lättöl vi får levererat, transporterar och hur många kilon vi lyfter. Det tär både på miljön och på medarbetarna. Att transportera vatten i tunga förpackningar (flaskor) är dyrt då lastbilarna drar mer bränsle. Förslag togs fram på sodastreamers, glasflaskor och diskkorgar som skulle köpas in. Även förslag på smaker till vatten respektive läsk togs fram. Sedan hjälpte inköpsavdelningen till med att upphandla dessa produkter.

Detta projekt har varit möjligt tack vare det samarbete vi har mellan Vård och omsorgsboenden, Norrtälje sjukhus och Måltidsenheten på Tiohundra AB.