Bidrag #7 Broschyr om miljösortering

Foto0029
Vi har i samarbetet med Tranans dagliga verksamhet tagit fram en broschyr som beskriver hur de ska sorteras, beskrivning av vilka Miljöstigen är och lite nyttig information om vad som händer med våra sopor, hur de återvinns för Tiohundras äldreboenden och Lss boenden i Rimbo, 11 boenden sammanlagt. Broschyren kommer finnas på alla boenden och i soprummen. Vi har informerat på miljöträffar i Rimbo samt personal och boenden på platser där vi hämtar sopor.
Lss (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)