Minskad förbrukning av plastmaterial på Kvinnokliniken

Marion Mira_miljöpriset_Sös-retusch


Kvinnokliniken, Södersjukhuset

För att minska miljöpåverkan är det nödvändigt att minska förbrukningen av engångsmaterial inom hälso- och sjukvården. Det har Marion Ek, MD, PhD, överläkare och Mira Rehal, ST-läkare inom Obstetrik och Gynekologi på Kvinnokliniken på Södersjukhuset tagit fasta på. Där har man arbetat med att byta ut spekulum av plast mot spekulum av metall. Tidigare har 47 300 stycken spekulum motsvarande 900 kilo plast gått åt på ett år. De flesta kliniker använder spekulum och depressor av plast som efter användning skickas till förbränning. Att övergå till flergångsinstrument av metall innebär en viktig minskning av engångsmaterial och därmed minskad miljöbelastning.

En del i arbetet har varit att genom utbildning av personalen öka medvetenheten om miljö- och klimatnyttan med flergångsinstrument och nya rutiner har tagits fram för hantering av dessa. Ett av syftena med projektet var också att dela resultatet med andra kliniker och regioner som kan ta efter, då samma typer av instrument används för dessa undersökningar. Projektet bidrar till att minska miljö- och klimatpåverkan genom att använda flergångsmaterial istället för engångsmaterial i plast. Det bidrar samtidigt till förbättrad hygienfaktor och patientsäkerhet samt lägre kostnader för material.