7. Monica Tunstig – en eldsjäl som motiverar

Eldsjäl Monica Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Monicas engagemang smittar av sig på oss andra. Hon instruerar, motiverar och gör att vi lär av varandra.
Finner metoder och lösningar för att underlätta, vilket hjälper oss alla att sortera och göra det rätta.
Vägen för att lämna matavfall är väldigt lång, men aldrig att vår Monica är sur eller vrång.
Vår hink med rester tar hon med, för att bidra till biogas i alla led.
Vilken tillgång för Karolinska vår Monica är, hon sprider kunskap och positivism till oss andra här!