2. 100 % förnyelsebart drivmedel i SL:s busstrafik

elbuss energ cam001_square_002
SL-trafikens bussflotta rullar sedan 2018 till 100 % på förnyelsebart drivmedel. Det gör Stockholm till den första huvudstaden i världen med en bussflotta som drivs helt av förnyelsebara drivmedel.

Hälften av alla som åker kollektivt i Sverige varje dag, ca 800 000 personer, åker med SL. Oavsett om du reser med buss, tunnelbana eller tåg med SL kan du vara säker på att resorna sker med energi från förnybara källor.

Mellan 2011 - 2017 har koldioxidutsläppen från busstrafiken dessutom minskat med 63 %. Kväveoxidutsläppen från busstrafiken har under samma tid minskat med 50 % och partikelemissionerna med 48 %.

Det är sektionerna Buss och Hållbar utveckling som har arbetat tillsammans i nära dialog med trafikoperatörerna. Tack vare långsiktiga mål och en gemensam politisk vilja i kombination med mycket engagerade och kunniga medarbetare från Trafikförvaltningen har detta sensationella mål uppnåtts!