10. Pedagogisk avfallssortering bidrar till kunskap och en bättre miljö

pedagogiskt sätt att sortera avfall


Jag vill nominera två fantastiska under sköterskor vid Jakobsberg Akademiska vårdcentral.

De två fantastiska undersköterskorna Marie Hjerpe och Eva Bergqvist vid Jakobsberg Akademiska vårdcentral arbetar båda två aktivt och med inlevelse för att alla medarbetare ska förstå vad vi ska göra för att uppfylla våra miljömål. Detta gör de år efter år! En sak de regelbundet gör, och som andra kan inspireras av, är att de till våra arbetsplatsmöten tar med en vagn full med diverse skräp och avfall. Sen får vi alla en pryl var som vi ska sortera i rätt behållare för avfall, så att vi lär oss hur vi ska kassera. Mycket roligt och framför allt lärorikt, och något vi har nytta av även i hemma.

Deras arbete bidar till kunskap, glädje och en bättre miljö!