A force of nature

Lena_ostman_214_144
Lena Östeman, miljöinformatör på förlossningen i Solna, Karolinska universitetssjukhuset, utmärker sig genom sitt engagemang och orädda angrepssätt av miljöfrågorna. Hennes engagemang skapar ringar på vattnet inom den egna verksamheten. Genom att delta i sjukhusövergripande grupperingar bidrar Lena likaså med sin kunskap och sina erfarenheter och stödjer således utvecklingen av sjukhusets miljöarbete. Lena är orädd för att ta tag i miljöfrågor som kanske kan te sig som obekväma för många, men ser det som en självklkarhet att bidra till sjukhusets övergripande miljömål. Lena - A force of nature.