Avdelning 3 – Tio Hundra

tiohundra-kok2
Genom att se över matavfallets orsaker och att ständigt vilja förbättra arbetssätt har personalen hittat vad som gjorde att vi slängde 60 kilo mat under hösten 2013.
De har nu ändrat arbetssättet och infört ett beställningssystem som gör att vi inte slänger mat som inte äts upp av våra patienter. Under 2014 har avdelningen minskat matavfallet med 27 kg!