Ordning och reda på Avdelning 61

pappkartong-214-144
Samtlig personal på avdelning 61, Danderyds sjukhus, går miljöronder varje vecka efter en checklista. Resultatet presenteras på avdelningens webbsida. Miljöronden görs av två personer, vanligtvis av en sjuksköterska och en undersköterska. Det som är felsorterat skrivs det avvikelserapporter på, eller som vi kallar det, förbättringsrapporter. Undantag görs för patienternas matbrickor, då patienterna har svårt att sortera rätt till 100%. Där går vi in efteråt och sorterar rätt.