Avveckla, minska, byt ut!

avveckla
Jacqueline Olivera, miljöhandläggare, VO Internmedicin Södersjukhuset har genom systematiska genomgångar av inköpsbeställningar drivit arbetet om att samtliga sektioner och enheter inom Internmedicin kan bli mer resurseffektiva och minska användningen av utvalda engångsartiklar. Genom att tydligt presentera, ifrågasätta och komma med förslag på alternativa artiklar har arbetet fått stort genomslag. En framgångsfaktor har varit att involvera flera medarbetare, med olika yrkesroller och olika uppdrag, vilket har ökat förståelsen och engagemanget kring frågorna. På Jackies egen avdelning, har kassationen av antal artiklar minskat drastiskt, samtidigt som pengar har sparats. Det är rätt saker på hyllan, och de går åt.