Bara skurkar glömmer burkar på SÖS

ludde_servicegruppen_214_144
Ludde, SÖS interna transporter, är en riktig miljöhjälte. Genom sitt engagemang, arbetssätt, bemötande och kreativitet ökar Ludde kunskapen om hantering av avfall och framförallt vårdens specialavfall hos sjukhusets medarbetare. Ludde ger snabb återkoppling om vad som fungerar och vad som kan förbättras till medarbetare. Genom daglig kontakt med medarbetare som en del i förbättringsarbete bidrar Ludde till utveckling av arbetssätt för en säkrare hantering av vårdens specialavfall, både för miljön och för arbetsmiljön hos vårdpersonal och transportörer längs hela hanteringskedjan. Rätt från mig helt enkelt. Luddes senaste idé om hur medvetenheten hos sjukhusets medarbetare ska öka är filmen Burkskurk. Ett samarbete med fotogruppen på SÖS. Filmen Burkskurk visar de vanligaste hanteringsfelen av stickande/skärande/smittförande avfall och visar hur felen åtgärdas och varför det är viktigt att stänga och märka burken rätt. Det är nämligen bara skurkar som glömmer burkar.