Beteendeförändringar hos rehabpersonal- en väg till bättre miljö och hälsa

beteendeförändringrehab
Vi inom Aleris Rehab har identifierat att en av våra största miljöaspekter är vi själva, personalen, och hur vi lever. Därför har vi valt att på varje enhet arbeta med beteendemål. Vi har arbetat med beteendeförändringar som att spara energi, äta mer vegetariskt, vara ute mer i skogen, minska matsvinn samt vår plastförbrukning. Personalen har även arrangerat klädbytardagar och på några enheter utses vid varje månadsmöte ”månadens miljötänkare”.
Vi har även som mål att vår veckofika ska vara vegetarisk. På stora möten, såsom höstkonferensen 2013, valde vi en miljöcertifierad lokal och det serverades enbart vegetarisk kost och. I övriga forum och på planeringsdagar uppmuntras medarbetarna att välja vegetarisk kost.
Utöver vårt individuella arbete försöker vi även engagera och påverka våra patienter till ett ökat miljö- och hälsotänk. Vi har en årlig utställning skapad av våra egna miljöombud för vår personal och våra patienter vilken sätts upp i väntrummet. Förra året gjorde vi temat på utställningen till en tävling enheter emellan, där Aleris ledning inom miljö var jury vilket sporrade medarbetarna till att delta. Den vinnande enheten hade tema Plast och personalen belönades med fina priser.
Så hur vet vi då vad vi har åstadkommit? Jo, i vår årliga miljöenkät nämner medarbetarna hur företagets miljöarbete har påverkat dem att göra egna förändringar gällande miljö, både på arbetet och hemma.
Utöver vårt individuella arbete försöker vi även engagera och påverka våra patienter till ett ökat miljö- och hälsotänk. Vi har en årlig utställning skapad av våra egna miljöombud för vår personal och våra patienter vilken sätts upp i väntrummet. Förra året gjorde vi temat på utställningen till en tävling enheter emellan, där Aleris ledning inom miljö var jury vilket sporrade medarbetarna till att delta. Den vinnande enheten hade tema Plast och personalen belönades med fina priser.