Bidrag #10 Audio Visuell kommunikation

Ola
Jag vill nominera Ola Gran för sitt arbete att under 15 år arbetet med att utveckla och förse Karolinska med videokonferens dels i kliniksdrift men även admin i konferensrum.
Ola går i pension under våren 2018 och från att video i princip var obefintligt när han började till att idag ha två infrastrukturer och ca 600 videosystem med ca 40.000 videosamtal per år något som beräknas spara in två ton Co2 utsläpp på uteblivna resor för SLL under 2017. Ola har varit den enskilt viktigaste drivkraften bakom denna utveckling.
Som ett led i kraven på Karolinskas vårdverksamheter så har princip alla verksamheter god tillgång till rum med videomöjlighet.
Ola ä en inspirationskälla, samt en person som har en god förståelse för verksamhetens behov vilket bidragit till att verksamheten fått lösningar som är anpassade efter den kliniska vardagen. Nu är det dock dags för Ola att få ett erkännande för vad han åstadkommit ur ett miljöperspektiv.