Bidrag #11 Inspirerande miljöintroduktion!

kokoko
När Locum anställer nya medarbetare, så påbörjas ett internt introduktionsprogram. Ett moment i programmet är att få information om Locums sätt att arbeta med hållbarhetsfrågor i bygg och förvaltning. På 75 minuter presenteras företagets rutiner och processer, samt hur kollegan kan få stöd av miljöenheten direkt. Att alla som arbetar i landstingets lokaler och verksamheter omfattas av SLLs miljöprogram och alla beslut som fattas har alltid någon betydelse för miljöpåverkan, direkt eller indirekt. Miljöcontrollers Petra Karlsson och Mikael Andersson berättar om historia och framtid och det är en mycket inkluderande utbildning, som inbjuder till interaktion med aktuella ärenden, både internt och i samhället just NU.