Bidrag #13 Databas med unik, samlad miljöinformation om läkemedel

bildlogtyp
Under 2016 överförde Siv Martini (numera pensionerad) all information från den tryckta broschyren om miljöklassificerade läkemedel, utgiven av Stockholms läns landsting (SLL) sedan 2005, till en fritt tillgänglig, sökbar databas, Miljö och läkemedel, på Janusinfo.se. Utöver miljöklassificering finns nu också information om exempelvis resistensutveckling för antibiotika, reningsgrad i avloppsreningsverk och förändringar av fiskars beteende. Med sin samlade information utgör databasen ett lättillgängligt stöd för läkemedelskommittéerna att kunna väga in miljöaspekten vid val av rekommenderade läkemedel, och underlättar därmed för läkare och andra förskrivare att i deras tidspressade vardag också göra bra miljöval. För SLL:s rekommendationslista, Kloka Listan, har miljön varit invägd sedan 2005.

Databasen utvecklas kontinuerligt och under förra året tillkom konkreta förslag för hur man kan arbeta för att minska utsläppen av miljöbelastande läkemedel enligt målet i Miljöprogram för Stockholms läns landsting 2017–2021.

Då databasen är unik i sitt slag och läkemedelsrester i miljön är ett globalt problem delges också informationen på engelska.