Bidrag #14 Digitalisering som sparar 50 000 papper per år

digitaliser
På speciallaboratoriet för flödescytometri (FACS) vid Klinisk patologi och cytologi på Karolinskas Universitetslaboratorium diagnostiseras blod- och benmärgssjukdomar. Där har man nu framgångsrikt genomfört digitalisering av analysrapporterna, för 5 000 patienter per år.

Patientsäkerheten och tillgängligheten har ökat i och med att en digital fil innehållande analysrapporten knyts direkt till patientens prov i laboratoriedatasystemet. Via en digitalisering kan personalen ge läkaren analysunderlaget snabbare vilket gör att patienten kan få sin diagnos tidigare. Det har bland annat inneburit en minskad arbetskostnad på ca 240 000 kr/år och 800 färre arbetstimmar per år för berörd personal.

Digitaliseringen har också lett till att pappersförbrukningen och förvaringsutrymmet har minskat motsvarande 6o pärmar och 50 000 ark papper per år samt att färre färgpatroner används.