Bidrag #15 Uppbyggnad av hållbarhetsarbetet på Förvaltning för utbyggd tunnelbana

malmlund2
Anna Malmlund har varit med och byggt upp hållbarhetsarbetet och har även varit tf chef för enhet Hållbarhet på Förvaltning för utbyggd tunnelbana. Anna har satt grunderna i form av mål, strategier, rutiner och system för ett integrerat hållbarhetsarbete i den helt nya förvaltningen.
Lång erfarenhet från branschen och arbete med att skapa mer hållbara infrastrukturprojekt kombinerat med nytänk och djärva beslut har lett till en förvaltning som trots sin unga ålder är med i framkant vad gäller att bredda miljöfrågorna till att omfatta hållbarhet men ändå stabilitet inom organisationen. Stabilitet i form av att en viktig balansgång mellan att använda sig av välkända metoder men samtidigt få medarbetare i organisationen att hela tiden utmana sig själva.

CEEQUAL är ett hållbarhetscertifieringssystem som är anpassat till infrastrukturprojekt och är applicerbart i alla skeden av ett projekt. Arbetet med CEEQUAL medför bl.a. ett ökat fokus på social hållbarhet och klimatfrågorna i projekten som även dessa är viktiga frågor för förvaltningen. Det integrerade arbetssättet med frågebatteriet i CEEQUAL medför att chanserna att nå förvaltningens övriga mål ökar.

Annas strukturerade, noggranna, djärva och passionerade arbete för hållbarhetsfrågor kommer att leda till en hållbarare utbyggnad till gagn för stora delar av Stockholms invånare.