Bidrag #16 Återanvändning av förbrukningsmaterial vid flytt

oppet_hus_3_webb
När första flyttlasset gick till nya sjukhusbyggnaden i Solna beslutades det att det inte skulle föras över något förbrukningsmaterial. I ett sådant jätteprojekt var det viktigt att förråden redan var påfyllda och klara när verksamheterna flyttade in.
Trots neddragning av beställningarna inför, så blev det en stor mängd förbrukningsmaterial över. Genom insatser från vårdverksamheterna, Karolinskas miljögrupp samt Lokal- och byggplanering så samlades det allra mesta av detta material in centralt med syfte att återanvända det i övriga delar av sjukhuset. Karolinskas miljögrupp, med ledning av Katarina Ask, planerade aktiviteterna.
Det anordnades "öppet-hustillfällen" för övriga verksamheter på Karolinska. I bästa Ullared-anda dök närmare 50 personer upp per gång och förbrukningsmaterialet kunde nå patienterna istället för att hamna i avfallskärlen.
Efter det skänktes resten till en biståndsorganisation. Sammanlagt återanvändes ca 500 fulla flyttkartonger med blandat förbrukningsmaterial.