Bidrag #18 Tuffa miljökrav i NKS-projektet har lett till halvering av energiförbrukningen

NKS_fotograf-kristoffer-marchi-liten
När Karolinska Universitetssjukhusets nya byggnader i Solna är i full drift kommer de, tack vare klimatsmarta lösningar och energieffektiva installationer, nästan halvera sin energianvändning mot de äldre sjukhusbyggnaderna. Bidraget vill uppmärksamma det ihärdiga miljöarbetet med Nya Karolinska Solna-projektet och de tuffa miljökrav som ställts. Det nybyggda sjukhuset har en egen bergvärmeanläggning som täcker större delen av sjukhusets behov av värme och kyla. Den el, värme- och kylenergi som inte kan fås från bergvärmeanläggningen kommer från förnybar fjärrvärme och fjärrkyla vilket innebär att sjukhuset har en nästan helt klimatneutral energiförsörjning.
Byggnaden har certifierats enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED i klassen Gold samt högsta klass (guld) i Miljöbyggnad som är ett svenskt system för att klassa byggnaders totala miljöprestanda med avseende på bland annat innemiljö, inbyggda material och energi.
Jag vill nominera Mats Abrahamsson vid Strategiska fastighetsfrågor och investeringar för framgångsrikt ha drivit uppföljningen av miljöbyggprocessen för att säkerställa att byggnaden håller de höga miljöambitioner som Stockholms läns landsting avsett gällande miljöcertifieringar.