Bidrag #3 Enkla mallar sparar papper och transporter

Caroline Ekman foto Yanan Li 170821_0079
Grafiska mallar som enkelt skapas i Word ger stora vinster för miljön och sparar samtidigt pengar och frigörs tid till vård. De kan skrivas ut på en vanlig färgskrivare vilket sparar både papper och transporter. Mallarna som finns på intranätet medger ett flexibelt arbetssätt då de är enkla att ändra vid behov. Idén var att ge möjligheter för vårdenheter att själva skapa enkla affischer, foldrar, nyhetsbrev m.m. som följer de grafiska riktlinjerna. Även digitala versioner (pdf som laddas upp på intranät och externa webbplatser) används i en större utsträckning än tidigare. Informationen till berörda medarbetare sker vid behov. Mallarna är tillgängliga för alla verksamheter inom SLSO. Det var kommunikationsdirektör Caroline Ekman som tog initiativ till en undersökning vilka typer av trycksaker som var mest efterfrågade inom organisationen. Resultat blev de mallar som idag används. Det är en ekonomisk besparing men även en tidsmässig, då vi får fram en färdig produkt tre gånger snabbare. Tidigare kunde det ta allt mellan 8 timmar och tre veckor per produkt.
Foto Yanan Li