Bidrag #6 Miljövänlig hantering av information

bild_6
Sektionen för dokumenthantering, arbetar med att göra Karolinska Universitetssjukhuset mindre beroende av papper genom
bl a digital ärendehandläggning. Handlingar som endast är digitala sparas i pdfA - ett godkänt arkivformat. Samt att sektionen inventerar också sjukhusets handlingar och uppmanar till skanning av vårdhandlingar som inkommer på papper.