Bidrag #9 Solceller på sjukhustak

Huddinge_solcell_700px
Locum har redan genomfört en god andel solcellsinstallationer på sjukhustak i Huddinge, Danderyd och Södertälje. Produktionen år 2017 var totalt 1030 MWh ren och förnyelsebar energi. Solel används direkt i byggnaden. Den påverkar inte patientsäkerheten, har lång livslängd, få delar kan gå sönder och den bullrar inte. Med en investeringskostnad på 35 till 40 miljoner kronor beräknas investeringen vara betald inom 15 år. Sedan är det gratis el från solcellerna i ca 15 år till dess anläggningen skrotas.