Bullerskydd för spårtrafik

bullerskydd-214-144

Åke Alexandersson har genom sitt positiva ledarskap och sin gedigna erfarenhet genomfört bullerskyddsåtgärder för spårtrafiken för att innehålla mål i Trafikförsörjningsprogrammet. Förutom traditionella träskärmar har Åke även bidragit till att nya okonventionella tekniker för trafikförvaltningen har testats och genomförts på Roslagsbanan i form av åtgärder nära källan, till exempel spårnära skärmar, rällivdämpare och hjuldämpare.

Spårnära skärmar planeras även att byggas utmed flera sträckor på Saltsjöbanan. Med dessa alternativa tekniker har kostnaderna för bullerskyddsåtgärder minskat väsentligt, dessutom har barriäreffekterna med dessa åtgärder minskat i jämförelse med om traditionella träskärmar hade byggts.

56 röster

Kommentera

 1. Karin Antonson

  Projekt Buller och övrig omgivningspåverkan har med Åke Alexandersson i spetsen arbetat för en bättre miljö för de boende längs Roslags- och Saltsjöbanan. Målet är att riktvärden enligt Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 uppfylls efter fullgjorda åtgärder.

  Svara på kommentar

 2. Eva Ness

  Jag vet hur mycket jobb som har lagts ner och att det har blivit lyckat!

  Svara på kommentar

 3. Cecilia Bostorp

  Buller är en fråga som inte många tänker på, men när man väl lagt märke till bullret är det svårt att sluta tänka på. De spårnära, låga skärmarna är en innovativ bullerskyddsåtgärd som inte påverkar resenärernas upplevelse och utsikt och som inte heller blir en hög barriär i landskapsbilden. Kul att Åkes arbete med detta projekt uppmärksammas!

  Svara på kommentar

 4. Stefan Wallin

  Fantastiskt arbete som tagit oss ur en mycket besvärlig situation med 50-talet myndighetsförelägganden.

  Svara på kommentar

 5. Anonym

  Projektet har förutom att dämpa bullret även lyckats förena säkerhets- och gestaltningsfrågor på ett utomordentlig sätt.

  Svara på kommentar