Bullerskydd för spårtrafik

bullerskydd-214-144

Åke Alexandersson har genom sitt positiva ledarskap och sin gedigna erfarenhet genomfört bullerskyddsåtgärder för spårtrafiken för att innehålla mål i Trafikförsörjningsprogrammet. Förutom traditionella träskärmar har Åke även bidragit till att nya okonventionella tekniker för Trafikförvaltningen har testats och genomförts på Roslagsbanan i form av åtgärder nära källan, till exempel spårnära skärmar, rällivdämpare och hjuldämpare.

Spårnära skärmar planeras även att byggas utmed flera sträckor på Saltsjöbanan. Med dessa alternativa tekniker har kostnaderna för bullerskyddsåtgärder minskat väsentligt, dessutom har barriäreffekterna med dessa åtgärder minskat i jämförelse med om traditionella träskärmar hade byggts.

77 röster

Kommentera

 1. Marianne Gundmark

  Åkes är med sitt strävsamma och innovativa arbete en förebild inom branschen. Resultatet är en väsentligt förbättrad bullermiljö för alla som de som bor och vistas nära spåren vid Roslagsbanan och Saltsjöbanan.

  Svara på kommentar

 2. Åke Alexandersson

  Åke och hans team jobbar hela tiden med att hitta en bra bullermiljö kring Roslagsbanan

  Svara på kommentar

 3. Karin

  Åke styr upp arbetet med bullerskyddsåtgärder längs Roslags- och Saltsjöbanan och skapar en bättre miljö och högre livskvalitet för de närboende.

  Svara på kommentar

 4. Eva Carlsson

  Åkes engagemang för spårtrafik och bullerskyddsåtgärder är fantastiskt. Innovativa lösningar bekämpar buller för de boende.

  Svara på kommentar

 5. Camilla Jerräng

  Åke, och hela buller projektet, är engagerade för en bättre livskvalitet för närboende och de som vistas i spårområde.

  Svara på kommentar