Bullerskydd kollektivtrafik

bullertag_214-144

Åke Alexandersson har genom sitt positiva ledarskap och sin gedigna erfarenhet genomfört bullerskyddsåtgärder för spårtrafiken för att innehålla mål i Trafikförsörjningsprogrammet. Förutom traditionella träskärmar har Åke även bidragit till att nya okonventionella tekniker för Trafikförvaltningen har testats och genomförts på Roslagsbanan i forma av åtgärder nära källan t.ex. spårnära skärmar, rällivdämpare och hjuldämpare. Spårnära skärmar planeras även att byggas utmed flera sträckor på Saltsjöbanan. Med dessa alternativa tekniker har kostnaderna för bullerskyddsåtgärder minskat väsentligt, dessutom har barriäreffekterna med dessa åtgärder minskat i jämförelse med om traditionella träskärmar hade byggts.

40 röster

Kommentera

 1. Eva Carlsson

  Åkes ledord: KIMPKML
  (kom inte med problem kom med lösningar)genomsyrar arbetsplatsen.
  //Eva

  Svara på kommentar

 2. Bodil Johansson

  Lägre bullernivåer längs spåranläggningarna är en viktig miljö- och hälsoförbättring.Eftersom det är många tätbebyggda områden längs med SL:s anläggningar är det många människor som får bättre omgivningsförhållanden genom bullerdämpande åtgärder. Rösta på detta projekt som är hälsofrämjande för Stockholmarna!!

  Svara på kommentar

 3. Havin Nyqvist

  Åke med sitt innovativa tänkande bidrar till ett bättre bullerskydd för de boende och verksamheter nära TF´s anläggningar. Detta är ett stort bidrag till ett hållbart samhälle.

  Svara på kommentar

 4. Tomas Lindecrantz

  Åke har gjort ett fantastiskt arbete med att leda TF in i framtiden med nya bättre bullerskyddsågärder med fokus på tredjemans upplevelse av Roslagsbanan

  Svara på kommentar

 5. Leif Broberg

  Bullerskydd är nödvändiga från grannarnas välbefinnande men riskerar att göra en tågresa till en förflyttning mellan ”Berlinmurar”. Med kreativa lösningar för att dämpa bullret vid källan och de låga, spårnära bullerskärmarna låter Åke resenärerna fortsätta att njuta av naturen längs Roslagsbanan. Det är ju resenärerna banan är till för, både som ett effektivt transportmedel men också en trivsam resa och start på dagen.

  Svara på kommentar

 6. Ann Gustafsson

  För sitt stora engagemang för Bullerprojektet, både vardag som helg//Ann

  Svara på kommentar

 7. Maria

  Med teknisk kunnande, lösningsinriktad inställning samt stor erfarenhet genomförs bullerskyddsåtgärderna på ett för SLL kostnadseffektivt sätt. Dessutom görs det i en god dialog med omvärlden! Guldstjärna till Åke!

  Svara på kommentar

 8. Karin Antonson

  Åke en positiv visionär som alltid ser möjligheterna!

  Svara på kommentar

 9. Marie Carlbaum

  Åke har jag kommit i kontakt med till och från sedan 2000. En positiv och kreativ man, som är värd att få utmärkelsen

  Svara på kommentar

 10. Camilla Jerräng

  För sitt kunnande och engagemang vad gäller buller, både till sina arbetskamrater och till tredje man.

  Svara på kommentar

 11. Marianne Gundmark

  Åkes djupa kunskaper om buller och bullerskyddsåtgärder har en avgörande betydelse i samband med utbyggnaden av Roslagsbanan. Hans nytänkande och initiativförmåga kring alternativa tekniker gör att vi på ett innovativt och smidigt sätt kan uppnå gällande gränsvärden för buller längs hela banan. DÄRFÖR SKA DU RÖSTA PÅ ÅKE!

  Svara på kommentar