Bullerskydd kollektivtrafik

bullertag_214-144
Åke Alexandersson har genom sitt positiva ledarskap och sin gedigna erfarenhet genomfört bullerskyddsåtgärder för spårtrafiken för att innehålla mål i Trafikförsörjningsprogrammet. Förutom traditionella träskärmar har Åke även bidragit till att nya okonventionella tekniker för Trafikförvaltningen har testats och genomförts på Roslagsbanan i forma av åtgärder nära källan t.ex. spårnära skärmar, rällivdämpare och hjuldämpare. Spårnära skärmar planeras även att byggas utmed flera sträckor på Saltsjöbanan. Med dessa alternativa tekniker har kostnaderna för bullerskyddsåtgärder minskat väsentligt, dessutom har barriäreffekterna med dessa åtgärder minskat i jämförelse med om traditionella träskärmar hade byggts.