Carin Swanlund för idogt, enträget miljöarbete

placeholder
Carin har under många år arbetat som miljösamordnare och lycktas till att börja med att få en stor spretande organisation som omfattar 11000 personer och över 300 enheter som sysslar primärvård, psykiatri, habilitering, geriatrik att bli miljöcertifierad. Sen några år tillbaka har hon arbetat med integrerat ledningssystem och även det har hon varit med om att certifiera. Hon är en kämpe och förtjänar all uppmärksamhet!