Delaktighet kring Miljön

delaktighet
Nyckeln, en verksamhet inom TioHundra bedriver daglig verksamhet för människor med förvärvade hjärnskador. Kunderna är delaktiga i miljöarbetet. På stormöten 1/mån har vi på dagordningen en miljöpunkt. Miljöombudet berättar om sortering, nya rön och ger info om hur Nyckelns miljöarbete ska göras. En deltagare och en personal sorterar 1/v och lämnar våra förpackningar. Till exempel byter vi ut adventsljusstakarna till LED-lampor. Kunderna är med vid planering av och sådd i grönsakslådor till sommaren. En handlingsplan för miljö finns för vår arbetsplats. Miljöombudet gör egenkontroll och delger resultatet. Vi är noga med att stänga av datorer och lampor efter arbetsdagen. Vi verkar för en energisnål arbetsplats.