Det gemensamma läkemedelsförrådet

forrad_180_244
Jurgita Kundrotiene har varit en drivande kraft i implementering av koncepten ”det gemensamma läkemedelsförrådet” på RPV som har bidragit till återhållsamhet i beställningar, stimulerat återanvändning och minskat kassering av läkemedel.

Det gemensamma läkemedelsförrådet finns på RPV Sektion Nord och betjänar 7 avdelningar. Förrådet baseras på idén att alla överblivna läkemedel som finns på dessa avdelningar (pga. läkemedelsbyte, förflyttning av patienter, osv) går till förrådet. Samtidigt innehåller det ett basförråd där det bland annat finns nödvändig antibiotika för försörjning av avdelningar.

Antibiotikalistan har föreslagits av överläkare Jurgita Kundrotiene som har gjort analys av behandlingsrekommendationer och klinikens behov. Dessa inkluderar bland annat läkemedel som innehåller substanser som finns i SLL:s lista över de mest miljöbelastande läkemedelssubstanser.

Innehållet i förrådet kan visualiseras genom en databas som är tillgänglig för alla medarbetare på Insidan. Förrådet betyder en miljövinst då behovet av tillförsel samt kassering av läkemedel minskat på kliniken. Detta betyder också en ekonomisk vinst. Eftersom läkemedlen inte får kasseras på avdelningar lämnas de istället in till förrådet och vi kan då för första gången också veta värdet av de kasserade läkemedlen.

Ett korrekt fungerande läkemedelsförråd kräver rutiner och samarbete mellan alla läkemedelsansvariga sjuksköterskor och där Jurgita har varit en enande kraft.