”Det ska vara lätt att göra rätt”

detskavaralätt
Christina Häll och Dariusz Eriksson, båda miljöombud på medicinmottagning, VO Intermedicin Södersjukhuset tog utmaning ”minska slöseri" direkt kopplad till plaståtervinning med största allvar och utförde det omöjliga under 2013. Genom att vara påhittiga kom de på olika lösningar för att få sina kollegor att börja kärlsortera "plasten" i deras gemensam personalmatrum. Genom att undanröja de tänkbara hinder som t.ex. storleken på kärlet, rätt storlek på returpåsen, rätt anvisning på rätt plats, vem tömmer kärlet, mm och rätt information vid rätt tillfälle, fick de sina medarbetare att tänka om innan de kastade sina matlådor. Projektets viktigaste moment var att väga varje plastfraktion från deras personalmatrum innan de lämnades i återvinningsrummet. Sammanlagt blev från 0 kg under 2012 upp till 41 kg under 2013.
Genom att ständigt återge deras små framsteg (alltså antal kg) varje månad vid varje APT kunde deras kollegor ta sig an den nya rutinen med andra ögon och fick dem att tänka om innan de kastade något. Samtliga medarbetare är stolta över resultatet och miljöombuden kommer att följa upp detta och har redan nya projekt med plaståtervinning i sikte. Så på SÖS medicinmottagning lyder slogan ”Det ska vara lätt att göra rätt” och det finns ingenting som är omöjlig för dessa otroliga och duktiga miljöombud!