Digitala post-IT-lappar på Karolinska Universitetssjukhuset

Digitala-post-IT-lappar._214_144
Karolinska Universitetssjukhuset köper årligen in färgade post-IT-lappar. En sådan kostnad kan elimineras avsevärt om anställda istället använder digitala post-IT-lappar i möjligaste mån. Ur miljösynpunkt är detta att föredra, men även ekonomiska vinster finns i samband med detta.