Effektiv läkemedelshantering

Bild-databas-214-144_nypsd
Med hjälp av ett gemensamt läkemedelsförråd som visualiseras i en databas har Rättspsykiatri Vård Stockholm (RPV) fått en effektiv läkemedelshantering.

Kamilla Svensson har tillsammans med medarbetare på Rättspsykiatri Vård Stockholm (RPV) infört ett gemensamt läkemedelsförråd. Förrådet visualiseras i en databas som Kamilla har programmerat. Databasen är tillgänglig för alla medarbetare på verksamhetens intranät.

Metoden som förrådet med tillhörande databas har:
- bidragit till återhållsamhet i läkemedelsbeställningar. Under tre år inlämnades läkemedel till ett värde av 550 tkr och läkemedel till ett värde av 370 tkr återanvändes

- skapat kontroll och ökad säkerhet kring läkemedelshanteringen och därmed även ökat patientsäkerheten eftersom databasen till exempel innehåller hållbarhetskontroll och läkemedelssortimentet på enskilda avdelningar har minskat.

Det gemensamma läkemedelsförrådet finns på RPV Sektion Nord och betjänar 7 avdelningar. Förrådet baseras på idén att alla överblivna läkemedel som finns på dessa avdelningar (pga. läkemedelsbyte, förflyttning av patienter, osv) går till förrådet. Samtidigt innehåller det ett basförråd där det bland annat finns nödvändig antibiotika för försörjning av avdelningar.

Från databasen kan man även hämta ut statistik som visar på hur mycket och vilken typ av läkemedel (inkl. verksam substans) verksamheten kasserat. Resultatet kan användas för att analysera till exempel följande:

- Varför kasseras läkemedel vars rekvisitioner samtidigt ökar?
- Kasseras dessa läkemedel därför att:
- Fel läkemedel beställts?
- För stora beställningar gjorts?
- Felaktiga rutiner kring hantering av läkemedel, t ex flera flaskor öppnas samtidigt av samma läkemedel, öppnade förpackningar markeras ej?

Metoden innebär såväl en stor miljövinst som ekonomisk vinst då behovet av tillförsel samt kassation av läkemedel minskat på kliniken.