Elisabeth Grusell

placeholder
Elisabeth Grusell är engagerad i miljön och gör så vi på mottagningen ser även de små stegen vi kan göra för en bättre miljö som till exempel att minska resursanvändandet och sortera plast, papper och matavfall rätt, samt följa handlingsplaner. Hon har ibland idéer till förbättringar.