En av pelarna i Karolinskas klimatarbete

lvasterbo2_214_144
Liselott Västerbo, miljöinformatör och anestesisjuksköterska på CANE/C-Op, Karolinska universitetssjukhuset lyfter sjukhusets miljöarbete. I samarbete med miljöinformatörskollegorna på avdelningen driver Liselott på verksamhetens miljö- och klimatarbete. Liselott har ett stort engagemang för miljön och det är detta som driver henne. Som anestesisjuksköterska så ligger det henne varmt om hjärtat att engagera och sprida kunskap om klimatsmart anestesi med metabolt flöde. Liselott deltar också i Karolinskas anestesigrupp, vilken fokuserar på att sjukhusövergripande sprida metabolflödestekniken via olika utbildningsinsatser och kunskapsöverföring. Hon deltar också i SLL:s anestesigrupp med sin kunskap.